Postavení planet a jejich působení od února 2019 do února 2020

“Zásadní konstelací je Saturn v konjunkci s Plutem a Karmickým uzlem v Kozorohu, která značí osudové změny struktury lidského vědomí.” 

Tato konstelace působí od února do července 2019, kde se projeví velký tlak mocenských struktur, které se budou snažit udržovat člověka především ve strachu. Lidé se budou cítit v nejistotě a v bezmoci, snadno mohou spadnout do pocitu oběti. Hrozí nebezpečí rezignace. Již nyní se objevují tragické předpovědi, co vše nás čeká a co se stane. Od přírodních katastrof až po finanční krizi. Politická situace bude velmi vyhrocená.

Právě informační masírování lidí negativními věcmi má vzbudit v kolektivním vědomí dostatek negativních vibrací, aby se tyto katastrofy projevily. Dle postavení Černé luny na Sabiánském symbolu – což je dluh, který se má naplnit – je v daném období důležité prožít v sobě vědomí nezničitelnosti. Uvědomit si, že máme v sobě sílu, která je hluboká, nezničitelná, věčná. Člověk je veden k tomu, aby si prožil a uvědomil svoji vlastní, vnitřní sílu. Aby poznal, že on sám je ve svém životě schopen plnohodnotně tvořit a konat a má k tomu v sobě veškeré potřebné vybavení a sílu.

Pro rozvoj vědomí je velmi důležité, aby měli lidé v dané době i diametrálně jiné možnosti prožívání než je strach, boj či bezmoc. Na přelomu září – října 2019, v silném období, dochází ke konjunkci Neptuna a Černé luny, kdy má dojít ke stržení závoje, rozpuštění iluze. Vědomí se hodně otevře lidem, kteří mají v sobě prožité své hlubší sebe-uvědomění. Jinak se lidé mohou ztratit v iluzi, která jim bude předkládána. Bohužel bez předchozího, vlastního prožitku vnitřní síly či Vyššího vědomí, se může potenciál dané doby snadno promarnit.

Rok 2019 je pod vládou Merkura – mysli, informace a komunikace – a zde leží největší síla. Je důležité, kam zaměříme pozornost a jak využijeme své vědomí. V tomto roce je velký potenciál prozření pro mnoho lidí. Bohužel nás budou provázet překážky a nezdary, které nás učí trpělivosti, pokoře a nutnosti držet se svého záměru. V této době máme stále Černou lunu ve Vodnáři, kdy je potřeba naplnit vize a ideály. Stahují se nové vzorce a prošlapávají se skrze realizování.

Z pohledu kosmického vědomí je troj-konjunkce Saturn – Pluto – Karmický bod v Kozorohu symbolem odpojení staré struktury vědomí, která již dosloužila. Vědomí člověka je dostatečně silné a připravené k samostatnému fungování, bez umělého udržování ve strachu, daného nevědomostí. Můžeme to přirovnat k člověku, který je napojený na přístroje a již se dostatečně uzdravil, aby byl odpojen od přístrojů. A byl vrácen do života. Odpojení však vždy s sebou nese i riziko, zda je člověk opravdu již dostatečně silný pro samostatné bytí. Na chvilku může v daném období nastat u člověka určité vypnutí mysli, než se zaktivuje jeho nové sebe-vědomí.

Toto působení na člověka bude především z roviny kosmického vědomí, protože tam v daném období proběhne kvantová změna. Vnímám, že doba odpojování bude probíhat právě v období duben – květen 2019. Tato konjunkce Saturn – Pluto v Kozorohu se zopakuje ještě od listopadu 2019 do února 2020. Tam je ale již bez Karmického (Mínusového) uzlu, což ukazuje, že odpojení od staré struktury, minulosti proběhne v dubnu-květnu 2019.

V období listopad 2019 až únor 2020 by se měly již vytvářet nové struktury vědomí, které vyjdou z přehodnocení, jakou moudrost z našich dosavadních zkušeností si ponecháme a na jakých hodnotách vytvoříme základ pro nový řád života. Jaký základ zvolíme? O co se opravdu můžeme opřít? Tam již musíme být ve své vlastní síle samostatnosti, která vědomě tvoří naše spolu-bytí. To je z pohledu hvězd.

S láskou Petra Nel 18.12.2018