Kruh Světla

NÁVRAT DO JEDNOTY ZNAMENÁ 
JEDNOTU NEJDŘÍVE SPOLU PROŽÍT

Co je Kruh Světla?

Kruh Světla je dlouhodobý projekt setkávání a společného energeticko informačního působení představitelů cesty poznání a moudrosti.

Jsme silou, vědomě utvářející budoucnost!

Nejbližší setkání

V tuto chvíli neplánujeme žádné setkání. 

V případě změny budeme registrované členy kontaktovat. 

Jak pracujeme?

Projekt je určen především pro představitele různých skupin a učení, kteří jsou ochotní podílet se na společném působení v energeticko-informačním poli, pro dobro další cesty nás všech. Každý z nás je důležitý!

Kdo se již přidal do Kruhu Světla?

S kým se také můžete setkat na jednotlivých akcích

Dlouhodobá registrace

Vyplňte formuláře, pokud chcete dostávat pozvánky či se viditelně účastnit setkání

Registrace na nejbližší osobní setkání

Prosíme, vyplňte registrační formulář, těšíme se na setkání

Více o nejbližším osobním setkání

Program, místo, čas a další náležitosti setkání

Záměr setkávání

 • Současná fáze vývoje lidstva na přelomu dlouhých vývojových cyklů je jedinečnou příležitostí rozvinout cestu spolu-tvoření ve vědomí Jednoty.
 • Máme vzácnou možnost propojit se v kruzích, které se setkávají a mají pozitivní vliv na rozvoj kolektivního vědomí.
 • Na setkáních vytváříme Kruh Světla společným naladěním všech zúčastněných.
 • Odevzdáváme se hlubokým rovinám Vědomí.
 • Vytváříme a vysíláme vizi nového soužití ve společnosti i ve světě.
 • Podporujeme šíření Poznání ve společnosti.

Jedině v propojení se staneme uznávanou a respektovanou silou, se kterou se ve společnosti počítá.

Proč se mám účastnit?

 • Kruh Světla je určen především pro představitele různých skupin a učení, ochotných podílet se na společném působení v energeticko-informačním poli, pro dobro další cesty nás všech.
 • Účinek roste s počtem přítomných.
 • Při setkáních vytvoříme Kruh Světla, přes který přicházejí  impulsy a podněty,  ukazující optimální kroky dalšího rozvoje.
 • Setkání nám umožňuje prožít sjednocenou a zároveň jedinečnou sílu všech zúčastněných. Obohacujeme se tématy, která nás spojují i přesahují.
 • Účastí projevujeme ochotu společně tvořit pro dobro vyššího celku.

“Nic ve vesmíru nemůže odolat soustředěnému úsilí dostatečného počtu inteligencí.” Teilhard de Chardin

SLOUŽÍME SVĚTLU

POJĎME ZAČÍT. JE ČAS ZMĚNY!

Vědomí Srdce o.p.s.

IČ: 261 13 406