Kruh Světla

NÁVRAT DO JEDNOTY ZNAMENÁ 
JEDNOTU NEJDŘÍVE SPOLU PROŽÍT

Ladíme se v síle moudrosti

Svoláváme Kruh Světla

v této proměnné době opět na dálku.

Pro podporu Moudrosti a harmonizujících řešení v nás i okolo nás.

Každý den, od 21.00 do 22.00 hodin, zatím do 31.10.2020, se propojujeme a v naladění posilujeme to, co v současném světě chybí.
Každý dle svého cítění  se můžeme naladit a propojit na dobu pro každého vhodnou.

Nechť síla Moudrosti zúčastněných se projevuje a tvoří v našich životech pro dobro všech. 

Téma naladění pro toto období 

Modlitba Františka z Assisi

Pane, ať jsi stéblo trávy nebo obyčejný list.
Prosím, dej, ať aspoň trochu umím ve tvých vzkazech číst.
Prosím, dej, ať řeči stromů aspoň trochu rozumím.
Ať vědí, že se učím a že nic neumím.
Dej, ať zlomím svoji pýchu, dej mi hledat pokoru.
Když se trápím zbytečnostmi, ať pohlédnu nahoru.
Ať mi stačí dohlédnout na obzor, který jsi mi dal.
Ať se smířím se vším, co jsi mi kdy vzal.
A dej mi sílu snášet pokorně, co změnit nemám sil.
Odvahu, abych to, nač stačím na tomhle světě pozměnil.
A taky prostý rozum, který vždycky správně rozezná,
co se změnit nedá a co se změnit dá
Ach, pane děkuji za všechno dobré i za to špatné,
ať poučím se ze svých chyb.
Nevím, jestli ty mě slyšíš a zda jsi vůbec tam,
ale děkuji, že já jsem tady a směju se dál.

Komu vyhovuje inspirace, může se v meditaci či rozjímání věnovat např. tématům:

  • moudrost a mír v sobě i v našich vztazích
  • soucítění a laskavost, smíření a odpuštění
  • vědomí Jednoty a společného života na Zemi
  • zdravý rozum i Vyšší vedení v nás
  • vděčnost, trpělivost a pokora
  • krása, příroda, dokonalost stvoření
  • poslech hudby
  • dětský smích a radostné tvoření

Pro další inspiraci budou níže na této stránce přidávány myšlenky moudrých, citace z knih, příběhy… Nechť poslouží našemu propojení a spolu-tvoření v radosti ze sebe i ze života.

Je čas Pravdy a čas Proměny
S vděčností a úctou
Ernestína Velechovská
a tým Vědomí Srdce

Myšlenky moudrosti v předchozích obdobích…

Možná jsme spolutvůrci? 10.10. -19.10.)

 

Jedné ženě se zdálo, že na tržišti vešla do úplně nového stánku a k jejímu překvapení stál za pultem Bůh.
„Co prodáváte?“ otázala se žena.
„Všechno, po čem touží Tvé srdce“, odpověděl Bůh.
Žena nejprve nevěděla, má-li věřit vlastním uším, ale pak se rozhodla:
„Chtěla bych klidnou mysl, lásku a štěstí a moudrost a osvobození od strachu“, osmělila se.
Pak se ale zarazila a rychle dodala:
„Nejen pro mne. Pro všechny lidi na zemi.“
Bůh se pousmál a řekl:
„Myslím, že jsi mi dost dobře nerozuměla. My neprodáváme plody. Pouze semena …“
(autor neznámý)

Modlitba Svatého Václava (28. 9 - 9.10.)

 

Svatý Václave, vévodo české země,
kníže náš, pros za nás Boha, svatého Ducha!
Kriste, eleison.

Ty jsi dědic české země, rozpomeň se na své plémě,
nedej zahynouti nám ni budoucím, svatý Václave!
Kriste, eleison.

Pomoci my tvé žádáme, smiluj se nad námi,
utěš smutné, zažeň vše zlé, svatý Václave!
Kriste, eleison.

Jsme jeden Život, jedna Cesta, jedno Vědomí (22.9. -27.9.)

 

Nejvyšší Moudrost stvořila tento svět. Učím se vidět Ji v  nás všech i v každé situaci.

Jsem ve vděčnosti za život, za jeho dokonalost, a to i v každé výukové lekci.

Vím, že vše má svůj skrytý smysl a záleží jen na mém pohledu na události, na druhé, na sebe.

Soucítění, laskavost a úsměv umožňují rozkvět života.

Dívám se a vnímám Srdcem, v Moudrosti a Lásce konám.

Jak pracovat s prožitky

Naše společné naladění ve stejnou dobu může být pro mnohé silné, a to v současné náročné době může zviditelnit některé naše skryté myšlenky, pocity a emoce. Víme, že když je někde rozsvíceno, tak se ukáže, co zůstalo v daném prostoru potlačeno, zapomenuto, nepovšimnuto. A naladění je takovým Světlem, které nám umožňuje mimo jiné si i přiznat své stinné stránky a také je přijmout. Pokud se takový prožitek u někoho otevře, je v pořádku, když se ze svých pocitů či emocí vymluví nahlas, dovolí si je (sám se sebou i do Vyšších rovin) projevit a mluvit o nich, přiznat je. A také přijmout fakt, že to tak je, aniž by se sebou člověk bojoval nebo se odsuzoval. Co nejdříve potom opět zaměřit pozornost do vnitřního mírového naladění a v duchu třeba i svoji „rozbouřenou“ osobu pohladit či obejmout. Přijímejme svoji osobu takovou, jaká je a věnujme pozornost tomu, co má smysl rozvíjet. Lásky-plné propojení se sebou …

Ernestína Velechovská
www.ernestina.cz

Podzimní rovnodennost 

22. 9. 2020 v 13:51 hod. vstoupilo Slunce do znamení Vah, které symbolizují rovnováhu, harmonii, téma My. Po jarní rovnodennosti v březnu, kdy jsme šli cestou Já, podzimní rovnodenností naplňujeme cestu My, abychom mohli zužitkovat to, co jsme se naučili v Já. V propojení s druhými, ve spolupráci, která tvoří harmonii a rovnováhu. V této době, kdy energie lidí je velmi roztříštěna a naše mysl je chycena rozporuplnými informacemi, je potřeba svou pozornost ukotvit. Konstelace hvězd ukazuje na zátěžovou dobu a rozkmitanou mysl. Právě proto je prospěšné svou mysl zaměřit a ukotvit v tom, co je pravdivé a neměnné. Společné naladění zesiluje schopnost koncentrace a ukotvení své pozornosti v božské síle. Znamení Vah nás podporuje ke společnému spojení, abychom v sobě prožili harmonii, protože bez toho nelze, aby harmonie byla kolem nás.

Petra Nel Smolová
www.astrologiepetranel.cz

Každý sám svým vnitřním nastavením přispíváme k jeho životu, harmonii i prosvětlení.

SLOUŽÍME SVĚTLU

POJĎME ZAČÍT. JE ČAS ZMĚNY!

Vědomí Srdce o.p.s.

IČ: 261 13 406