Astrologický pohled na 12. 12. 2019

“12. 12. 2019 je ta poslední kapka, která dokončí celistvost. Využijme tento den s pochopením, s pokorou a lásku.”

V této době dochází k završení celého desetiletí. V tento den se projeví a zviditelní, co do této doby nemohlo být vidět. Je to naplnění určení. Určení našeho vývoje lidstva a naplnění jednoho cyklu vědomí, které běží do března 2025. Děláme postupné kroky a právě 12. 12. 2019 je jeden důležitý krok v našem vývoji. Každý krok navazuje vždy na předchozí a zároveň určuje, kam bude směřovat další. Konstelace hvězd ukazuje, že vědomí člověka je připravené dokončit pochopení skrze očištění a prosvícení.

Téma novoluní, které vrcholí právě úplňkem 12. 12. 2019, zviditelňuje vyvážený a moudrý postoj k existenci v jasném pochopení, čím si tvoříme veškeré vnější okolnosti. Dosáhnout míru a rovnováhy navzdory konfliktu. Skrze lásku a procítění vysvobodit se z utrpení a omezení. Saturn v konjunkci s Plutem v Kozorohu nás provází po celý rok 2019 a tento aspekt předznamenával těžké situace, strachy a utrpení.

Venuše, která je láskou, laskavostí, prostupuje touto konstelací, aby ji vyléčila. Máme možnost léčit a vyléčit skrze soucit, laskavost a lásku k sobě a druhým nebo se zatvrdit, přestat cítit, abychom bolest či strach unesli. Tím ale v sobě zavřeme jakýkoliv cit. Harmonické aspekty od Marse a dalších planet ukazují na velkou možnost a podporu, abychom dokázali prožít hluboký soucit, pochopení a vysvobození
se z bolesti a strachu.

Procházíme dokončováním zralosti. Proto velmi těžké situace na sebe vzali duše, které jsou schopny skrze své vědomí tyto situace zvládnout. V tomto roce, více než kdykoliv předtím, jsem svědkem lidských tragédií, smrtí a ohrožení života. Cítím hlubokou úctu, vděčnost a soucit s lidmi, kteří tímto procházejí. Vidím, s jakou hlubokou pokorou, láskou a pochopením k životu, náročné situace zvládají. Bez pocitu oběti a viny. A i proto nám zbývá malý krůček, abychom se mohli vyvíjet bez utrpení a strachů. Tak, aby mohlo být naplněno, očištěno a prosvíceno v uceleném poznání člověka.

12. 12. 2019 je ta poslední kapka, která dokončí celistvost.
Využijme tento den s pochopením, s pokorou a lásku.

Petra Nel